Imation LTO4 HH SAS External Tape Drive (28358)

Mã sản phẩm :

Imation LTO4 HH SAS External Tape Drive (28358)

Thông số kĩ thuật :

Capacity: 800MB (assumes 2:1 data compression)
Data Transfer rate (compressed 2:1): 240MB/s
Interface: 6Gb/s SAS
SCSI Connectors: mini-SAS SFF8087
Form factor: 5¼-inch halfl-height
Warranty: 3 years
Status: Available

Note :

*** Dung lượng sao lưu lớn (1600GB / băng từ)
*** Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS
*** Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ LTO4 & LTO3, đọc được các bặng từ LTO2 
*** Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa