Cáp đồng trục LS RG 11

Mã sản phẩm :

Cáp đồng trục RG11,mức độ phủ của lớp lưới nhôm là 60%,vỏ PVC

 RG-11 60%, 80%, 90%
. RG-11 80%, Tri-shielded with messenger
. RG-11 90%, Tri-shielded with messenger

 Transmission of RF signals and power for voice, data and video applications and CATV/Internet