YT674 - Cạc mạng Dell Intel Pro/1000 VT 4 Port Adapter

Mã sản phẩm : YT674

YT674 - Cạc mạng Dell Intel Pro/1000 VT 4 Port Adapter

YT674 - Cạc mạng Dell Intel Pro/1000 VT 4 Port Adapter

Cạc mạng Dell Intel Pro/1000 VT 4 Port Adapter

DELL part: YT674

IEEE standards: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TData

Chuẩn khe cắm: PCI EXPRESS X4

Số lượng cổng mạng: 4 x Network

Bảo hành: 12 tháng