Trang Chủ - Array

Giải pháp hạ tầng mạng Panduit

 

Giải pháp cáp đồng của PANDUIT


PANDUIT cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh dành cho các ứng dụng sử dụng cáp đồng đôi xoắn, có vỏ bọc và không có vỏ bọc. Các giải pháp đi cáp đồng Category 6A, Category 6, và Category 5e chính là những thiết kế có tính sáng tạo , cao hơn cả yêu cầu của những tiêu chuẩn công nghiệp mới nhất, tạo nên một cơ sở hạ tầng cáp tốt nhất. Bên cạnh đó, những giải pháp cáp được kết nối sẵn cho phép triển khai hạ tầng nhanh hơn và toàn vẹn của mạng cao hơn.

 

Giải pháp cáp quang của PAINDUIT


PANDUIT là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp cáp quang băng rộng, có hiệu năng cao hơn cả yêu cầu của các trung tâm dữ liệu hiện tại. PANDUIT dẫn đầu bằng các sanrphaamr trung tâm dữ liệu quan trọng và sáng tạo, xây dựng nên chuẩn mực về các giải pháp cơ sở hạ tầng mạng được tối ưu hóa. Giải pháp cáp quang của PANDUIT có đặc điểm là mức suy hao tín hiệu rất thấp, kết nối có hiệu năng cao để đảm bảo tính linh hoạt, chất lượng và khả năng mở rộng, nên tổng chi phí sở hữu thấp và mức độ hồi vốn đầu tư cao.

Tin tức khác